Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Onderwijs vernieuwd en verbeterd
OKTOBER 2017

Het regeerakkoord bevat een flink aantal wijzigingen voor het onderwijs. Zo is het toezicht vernieuwd, wordt er budget vrijgemaakt voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden binnen het primair onderwijs en het verlagen van de werkdruk.

Een aantal maatregelen die zijn gepresenteerd in het regeerakkoord hebben betrekking op het onderwijs. Het kabinet wil vooral investeren in de bestrijding van kansenongelijkheid, het stimulering van talent, goede docenten met een sterke positie, toponderzoek en krachtig beroepsonderwijs. Een aantal belangrijke maatregelen zijn:

- Er wordt structureel € 270 miljoen vrijgemaakt voor de modernisering van de cao primair onderwijs. De arbeidsvoorwaarden voor docenten worden verbeterd in combinatie met het normaliseren van de bovenwettelijke regelingen.

- Er komt structureel € 450 miljoen beschikbaar om de werkdruk in het primair onderwijs te verlagen, bijvoorbeeld voor het aanstellen van conciërges en ander onderwijsondersteunend personeel en voor klassenverkleining.

- Het toezicht is vernieuwd. De inspectie toetst in de toekomst niet alleen op de deugdelijkheidseisen maar stimuleert ook dat scholen zich continu verbeteren. Dit komt tot uitdrukking in de waardering ‘goed’ of het toekennen van het predicaat ‘excellent’.

- In de jaarverslagen worden doelstellingen uit toekomstige bestuurlijke afspraken inzichtelijk gemaakt. Om de verantwoording te verbeteren krijgt de medezeggenschapsraad in het primair en voortgezet onderwijs instemmingsrecht over de hoofdlijnen van de begroting.

- In het primair onderwijs worden tijdelijke contracten voor invalkrachten in verband met vervanging wegens ziekte uitgezonderd van de ketenbepaling.

- Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met € 15 miljoen per jaar en de verdeling wordt geactualiseerd.

- Er wordt € 15 miljoen per jaar geïnvesteerd in het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

- Het budget voor het terugdringen van laaggeletterdheid wordt met € 5 miljoen per jaar verhoogd.

Bron: Redactie BestuurRendement | Rendement.nl


Andere nieuwsberichten in de maand OKTOBER 2017:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 0251-795002 of 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Al het relevante nieuws uit het regeerakkoord
OKTOBER 2017

Bekijk hier al het relevante nieuws uit het regeerakkoord punt voor punt beschreven, ...
Lees de nieuwsberichten4 fiscale veranderingen inzake hypotheek in 2018
SEPTEMBER 2017

Op Prinsjesdag zijn geen verrassende nieuwe maatregelen voor huis- en hypotheekbezitters bekendgemaakt, maar alle veranderingen waartoe, ...
Lees dit gehele nieuwsberichtZoek de verschillen: zelfstandige of werknemer
DECEMBER 2016

Onduidelijkheid over de vraag wanneer iemand als zelfstandige of werknemer moet worden beschouwd. De Wet DBA moest voor verheldering zorgen, ...
Lees dit gehele nieuwsbericht